Czym jest atest PZH w oświetleniu?

Skrót PZH odnosi się do instytucji wydającej przedmiotowy atest. Jest to Państwowy Zakład Higieny. Obecnie nadal stosuje się ten skrót, chociaż wspomniana instytucja zmieniła już nazwę na Narodowy instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Aktualny skrót to więc NIZP-PZH. Atest PSH i atest NIZP-PZH to jednak nadal ten sam, obowiązujący dokument.

Czym jest atest PZH?

Jest to nic innego, jak certyfikat zgodności, świadczący o spełnieniu przez dany wyrób określonych kryteriów, sumarycznie dających efekt szczególnej dbałości produktu o bezpieczeństwo w zakresie zdrowia i środowiska. Jest to więc ocena wystawiającego i potwierdzenie, że produkt sprzyja higienicznym warunkom, jest łatwy w utrzymaniu czystości oraz jest odpowiednio hermetyczny, czyli szczelny.

Atest PZH w przypadku nowoczesnego oświetlenia. Gdzie znajduje zastosowanie?

W przypadku oświetlenia atest PZH potwierdza przygotowanie źródeł światła i ich opraw do pracy, w wymagających warunkach pod kątem zachowania szczególnej higieny i czystości.

Najczęściej dotyczy on paneli led i potwierdza ich wysoką jakość szczelności oraz pyłoszczelności. Oprawa świetlna z atestem PZH jest bardzo łatwa w utrzymaniu czystości.

Lampy led z atestem PZH są użytkowane zazwyczaj w obiektach medycznych jak: szpitale, gabinety lekarskie, przychodnie lekarskie czy apteki. Dotyczy więc obiektów o specyficznych warunkach pracy.

Czy atest PZH jest obowiązkowy?

Jest pożądany w wielu miejscach, gdzie higieniczne warunki są wysoce wymagane. Na pewno nie jest wymagany w obiektach mieszkalnych. W obiektach komercyjnych, przemysłowych jest dużym atutem.

Obowiązkowej ocenie higienicznej – zgodnie z przepisami prawa - podlegają na pewno wyroby kontaktujące się z wodą pitną oraz środki służące do jej uzdatniania i dezynfekcji.

Przeczytaj także inne artykuły: