Co oznacza współczynnik IP? Wodoodporność IP44, IP54, IP65

Czym jest współczynnik IP?

 

Współczynnik IP (Index of Protection) oznacza nic innego, jak tylko klasę ochrony danego źródła światła przed czynnikami zewnętrznymi.

 

Co oznacza IP44, IP65, IP54 i IP20, czyli jak odczytywać współczynnik IP?

Zapisany jest zawsze w formie IP AB , gdzie:

to cyfra oznaczająca odporność na zanieczyszczenia ciałami stałymi takimi jak kurz i piasek i mieści się w zakresie od 0 do 6:

0 - Brak ochrony
1 - Ochrona przed obiektami większymi niż 50mm
2 - Ochrona przed obiektami większymi niż 12mm
3 - Ochrona przed obiektami większymi niż 2.5mm
4 - Ochrona przed obiektami większymi niż 1mm
5 - Ochrona przed kurzem
6 - Całkowita ochrona przed kurzem


to cyfra oznaczająca odporność przed cieczami i mieści się w zakresie od 0 do 8:

1 - Ochrona przed pionowo spadającą wodą
2 - Ochrona przed spadającą wodą, jeśli przedmiot jest obrócony o 15 stopni
3 - Ochrona przed spadającą wodą, jeśli przedmiot jest obrócony o 60 stopni
4 - Ochrona przed wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków
5 - Ochrona przed strumieniami wody
6 - Ochrona przed bardzo silnymi strumieniami wody
7 - Ochrona przed efektami zanurzenia w wodzie o głębokości do 1m
8 - Ochrona przed efektami długotrwałego zanurzenia w wodzie


Polecamy nasze taśmy LED oraz profile LED!

Standardowe - W KLASIE IP33
Wodoodporne - W KLASIE IP65
Wodoszczelne - W KLASIE IP68