Wodoodporność IP44 IP54 IP65 IP68-Co oznacza współczynnik IP

Współczynnik IP (Index of Protection) oznacza nic innego, jak tylko KLASĘ OCHRONY DANEGO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA PRZED CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI.

Zapisany jest zawsze w formie IP AB , gdzie:

A to cyfra oznaczająca odporność na zanieczyszczenia ciałami stałymi takimi jak kurz i piasek i mieści się w zakresie od 0 do 6:

0 - Brak ochrony
1 - Ochrona przed obiektami większymi niż 50mm
2 - Ochrona przed obiektami większymi niż 12mm
3 - Ochrona przed obiektami większymi niż 2.5mm
4 - Ochrona przed obiektami większymi niż 1mm
5 - Ochrona przed kurzem
6 - Całkowita ochrona przed kurzem


B to cyfra oznaczająca odporność przed cieczami i mieści się w zakresie od 0 do 8:

1 - Ochrona przed pionowo spadającą wodą
2 - Ochrona przed spadającą wodą, jeśli przedmiot jest obrócony o 15 stopni
3 - Ochrona przed spadającą wodą, jeśli przedmiot jest obrócony o 60 stopni
4 - Ochrona przed wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków
5 - Ochrona przed strumieniami wody
6 - Ochrona przed bardzo silnymi strumieniami wody
7 - Ochrona przed efektami zanurzenia w wodzie o głębokości do 1m
8 - Ochrona przed efektami długotrwałego zanurzenia w wodzie


Polecamy nasze TAŚMY LED JAKOŚCI EPISTAR:

Standardowe - W KLASIE IP33
Wodoodporne - W KLASIE IP65
Wodoszczelne - W KLASIE IP68