Ile lumenów w sali lekcyjnej? Jaka norma reguluje kwestie oświetlenia obiektów dydaktycznych?

Najważniejsza w tym zakresie jest norma PN-EN-12464 określająca wiele aspektów oświetlenia dydaktycznego m.in. sal lekcyjnych.

Zgodnie z tą normą natężenie oświetlenia w sali lekcyjnej powinno wynosić 300 luksów, czyli 300 lumenów padających na każdy metr 2 powierzchni sali. Odrębnie powinny być doświetlone tablice w salach lekcyjnych – minimum 500 luksów.

Dla innych pomieszczeń szkolno-dydaktycznych wartości natężenia oświetlenia powinny wynosić odpowiednio:

• 500 lx w pracowniach artystycznych,

• 500 lx w pracowniach prac ręcznych,

• 300 lx w halach sportowych, salach gimnastycznych i na basenach,

• 300 lx w pracowniach komputerowych,

• 200 lx w stołówkach szkolnych.

Co jeszcze – poza natężeniem w luksach - powinno uwzględniać oświetlenie sal lekcyjnych?

Oświetlenie sal lekcyjnych powinno uwzględniać następujące kwestie:

• równomierne rozłożenie punktów świetlnych (stosunek minimalnego natężenia w polu zadania do natężenia średniego powinien być wyższy od wartości 0,7),

• odpowiedni kąt padania światła;

• zapobieganie zjawisku tzw. olśnienia, inaczej zwanego luminacją – padanie światła bezpośrednio na płaszczyznę pod kątem, który powoduje odbicie strumienia świetlnego wprost w stronę osoby korzystającej z pomieszczenia;

• segmentowe rozmieszczenie rzędów świetlówek, równolegle do ściany z oknami,

• możliwość włączania i wyłączania rzędów świetlówek (segmentowo),

• umieszczenie odrębnego doświetlenia tablic;

• używanie w pomieszczeniach dydaktycznych światła o temperaturze barwowej w przedziale 4000-4500K, czyli jak najbardziej zbliżonej do światła naturalnego, dziennego.

Dlaczego odpowiednie natężenia światła w salach lekcyjnych jest tak istotne?

Zapobiega ono powstaniu następujących problemów:

• zmęczenie oczu,

• zmęczenie ogólnego,

• zniechęcenie do pracy i nauki oraz aktywności,

• popełnianie błędów,

• zaistnienie wypadków,

• nabycie lub pogłębienie wad wzroku.

Przeczytaj również inne artykuły oraz porady: