Oświetlenie w szpitalu – jakie przepisy prawa regulują te kwestie? Gdzie szukać szczegółów?

Oświetlenie szpitala nie jest kwestią dobrowolną. Z uwagi na wagę dokonywanych tam czynności, ze względów bezpieczeństwa jest ono normowane. Oświetlenie w szpitalu musi dawać komfort pracy personelowi, jak i pacjentom. Wpływa również na estetykę wnętrza, powinno sprzyjać utrzymaniu higienicznych warunków, być łatwym w czyszczeniu. Oświetlenie w szpitalu cechuje również wysoki poziom szczelności – na poziomie IP65. Często posiada atest PZH.

Przepisy prawa podające wytyczne w zakresie oświetlenia w szpitalu to:

- Norma PN-EN- 12464-1 "Światło i Oświetlenie Miejsca Pracy";

- Norma PN-EN 1838: 2013 "Oświetlenie awaryjne";

- Przepisy bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Szpitale cechuje wiele różnych pomieszczeń i miejsc wymagających odrębnego i odmiennego oświetlenia – warunki oświetleniowe zależne są od funkcjonalności pomieszczeń szpitala.

Jakie parametry określają normy oświetleniowe w przypadku pomieszczeń szpitala?

Pierwszym istotnym parametrem oświetlenia w szpitalu jest natężenie oświetlenia. Wielkość tę podaje się w luksach, czyli w ilości lumenów przypadających na 1 m2 powierzchni.

W szpitalu parametr natężenia prezentuje się następująco:

• 1000 lux – w salach operacyjnych, przestrzeniach do badań i diagnostyki

• 500 lux – w gabinetach lekarskich, pokojach personelu, salach przedoperacyjnych i pooperacyjnych,

• 300 lux – w salach rehabilitacyjnych

• 200 lux – w salach dla pacjentów, poczekalniach, korytarzach i łazienkach

Kolejnym parametrem oświetlenia w szpitalu jest wskaźnik olśnienia UGR, który wskazuje poziom olśnienia. Im wyższy tym większe prawdopodobieństwo oślepiania i drażnienia wzroku, co w zasadniczych pomieszczeniach szpitalnych jest niedopuszczalne.

UGR < 19 w gabinetach lekarskich, salach badań, salach dla pacjentów, biurach i pokojach personelu

UGR > 22 w łazienkach, korytarzach i poczekalniach.

Trzecim wskaźnikiem oświetlenia w szpitalu jest jego równomierność, oznaczona symbolem E. Zgodnie z normą przyjmuje się następujące wielkości:

• 0.7 – w salach badań i zabiegowych,

• 0.6 – w pokojach i biurach personelu, pokojach pacjentów, gabinetach lekarskich,

• 0.4 – na korytarzach, poczekalniach i łazienkach

Ostaniem z najistotniejszych parametrów jest CRI, czyli wierność odzwierciedlania barw w świetle sztucznym. Im wyższy jego poziom, bliższy wartości 0, tym światło bardziej zbliżone do naturalnego. W szpitalach powinien wskaźnik ten prezentować się następująco:

• wskaźnik oddawania barw większy od 90 - sale przedoperacyjne i operacyjne, zabiegowe, gabinety lekarskie, pokoje dla personelu, sale pacjentów,

• wskaźnik większy od 80 - korytarze, łazienki i poczekalnie.

Zobacz również inne wpisy blogowe: