Czy kabel można zakopać w ziemi?

Tak kabel elektryczny można zakopać w ziemi, ale należy kierować się ściśle określonymi w tym zakresie przepisami. Sposób ułożenia kabli energetycznych oraz warunki są określone w normie N-SEP-E-004 przyjętej przez Polski Komitet Normalizacyjny.

W normie napisano o różnych wariantach układania kabla i bardzo mocno uzależnia się to od typu gleby lub warunków środowiskowych. Przed przystąpieniem do układania kabla w ziemi trzeba wziąć pod uwagę rodzaj podłoża, gleby, obecność innych instalacji lub środowiska w jakim przyjdzie pracować danemu przyłączu.

Punkt początkowy i rodzaj kabla

Musimy znać punkt początkowy i rodzaj kabla jakim mamy wykonać przyłącze. Do układania kabla w ziemi wykorzystywany jest typ kabla YKY lub YAKY. Oba typy kabli są przystosowane do wytrzymałości napięciowej 1000V mają powłokę i izolację polwinitową. Różnica między nimi jest taka, że pierwszy to kabel miedziany (YKY), a drugi - kabel aluminiowy (YAKY).

Jakie są kolejne etapy zakopania kabli energetycznych w ziemi?

Możemy wydzielić następujące kroki:

- ocena gruntu i wybór odpowiedniego kabla;

- wyznaczenie trasy przebiegu kabla;

- wykop według wyznaczonej najkorzystniejszej i najkrótszej trasy kablowej;

- ułożenie kabli z wykorzystaniem odpowiedniej osłony;

- folie sygnalizujące;

- testy sprawdzające;

- zasypanie kabli.

Jak głęboko zakopać kabel w ziemi?

Przepisy określają głębokość wykopu. Głębokość zakopania kabli zależna jest od oceny środowiska, gruntu i innych czynników związanych z danym terenem. Najczęściej zakłada się, że kabel powinien być na głębokości co najmniej 70-80 cm poniżej powierzchni gruntu na podsypce z piasku. Tak zabieg zabezpieczy kabel przed niepotrzebnym naprężeniem. Następnie włożony kabel do wykopu należy przykryć warstwą 10-25 cm z piasku. Ważne jest, aby przy zakrywaniu -kabla wykluczyć kamienie, cegły czy ostre przedmioty mogące naruszyć izolację.

Przede wszystkim zastosowanie ma tutaj norma N-SEP-E-004. Norma mówi, że kabel elektryczny należy ułożyć na głębokości 50 cm w miejscach, gdzie będą znajdować się płyty chodnikowe bądź droga. Natomiast w miejscach użytku rolnego kable powinny znajdować się na głębokości co najmniej 70 cm.

Jaką folię użyć na kabel w ziemi?

Do znakowania ziemnych linii kablowych wykorzystuje się folię w dwóch kolorach taką jak:

• folia ostrzegawcza w kolorze niebieskim - wykorzystuje się ją do znakowania tras kabli elektroenergetycznych o napięciu wynoszącym do 1 kW.

• folia w kolorze czerwonym - stosuje się ją do oznaczenia kabli elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kW.

Takie taśmy oznaczeniowe zmniejszają ryzyko wypadku, gdyż zapobiega to uszkodzeniu kabla. Folia ma więc nam sygnalizować obecność kabla energetycznego o napięciu do 1kV. Po tych wcześniej wymienionych zabiegach można przystąpić do zasypania wykopu do powierzchni gruntu ziemią jaką mamy z wykonanego wykopu.

Jak dodatkowo zabezpieczyć kabel w ziemi?

Kabel do budynku dobrze jest wprowadzić przez jakiś przepust, aby zminimalizować możliwość uszkodzenia kabla przy wprowadzaniu go do rozdzielnicy. Można do tego użyć dedykowany przepust kablowy lub rurę karbowaną PVC do zastosowań podziemnych. Należy skonsultować to z profesjonalistą.

Rura osłonowa kabla do układania w ziemi (inaczej: rura ochronna lub rura kablowa) to specjalny element prowadzenia kabli używany do ochrony kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych układanych pod ziemią. Zapewniają bezpieczeństwo i trwałość położonych kabli i ich bezawaryjną pracę.

Rury osłonowe do układania kabli w ziemi produkuje się z wytrzymałych, odpornych na korozję materiałów, takich jak PVC, polietylen (PE) czy polipropylen (PP). Dostępne są oczywiście w różnych rozmiarach: średnica, długość.

Przeczytaj inne wpisy poradnikowe oraz zobacz produkty: