Ile luksów na hali sportowej? Czyli przepisy oświetleniowe względem obiektów sportowych

Oświetlenie hali sportowej, jest ściśle regulowane przepisami prawa. Mowa tu o normie PN-EN 12193 – „Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych”. To właśnie w tej normie znajdziemy doprecyzowanie wszystkich aspektów oświetleniowych hali sportowej.

Oświetlenie to – najogólniej rzecz ujmując – dzieli się na: oświetlenie pionowe, poziome, awaryjne, strefy kibica, boiska, sędziów, widzów, stref objętych transmisją telewizyjna itp.

Według normy PN-EN 12193 pełnowymiarowe boiska i hale sportowe dzieli się na odpowiednie klasy oświetleniowe, które prezentują konkretne wymogi co do ilości i jakości światła. Klasy te to równocześnie rodzaj prowadzonych sportowych rozgrywek, np.:

- najniższa klasa oświetleniowa III to lokalne zawody, treningi i imprezy rekreacyjne;

- średnia klasa oświetleniowa II to treningi, zawody lokalne i regionalne;

- najwyższa klasa oświetleniowa I to zawody lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe.

Klasy oświetleniowe hali sportowej versus ilość luksów

Luksy to jednostka miary, która prezentuje ilość lumenów przypadających na 1 metr 2 oświetlanej przestrzeni. W przypadku klasy III poziom natężenia oświetlenia może plasować się na poziomie 75 luksów. Druga klasa oświetleniowa to już wymagania 200 luksów i zdecydowanie lepszej jakości oświetlenia. Klasa trzecia to najwyższa wartość natężenia światła, czyli nawet 500-750 luksów.

Transmisje telewizyjne z hal sportowych a oświetlenie

W przypadku transmisji telewizyjnej wydarzeń sportowych najważniejsze jest pionowe natężenie oświetlenia. Zasadą jest, że im wyższa jest rozdzielczość transmisji tym pionowe natężenie oświetLenia i jego równomierność powinny być wyższe. Obserwuje się zależność, iż wraz ze wzrostem szybkości rozgrywki, wymagany jest wzrost oświetlenia zawodników lub zmniejszenie odległości kamery.

W przypadku obiektów, które nie muszą być dostosowane do transmisji telewizyjnej średnie natężenie oświetlenia poziomego powinno więc wynosić od 50 -100 luksów do nawet 750 luksów, w zależności od rodzaju dyscypliny sportowej i klasy oświetlenia.

Wspomniana norma zestawia w tabelarycznej formie wymagania oświetleniowe dla wybranych dyscyplin sportowych (natężenie oświetlenia w płaszczyźnie poziomej, pionowej i wskaźnik realności oddawania barw). Warto zapoznać się z nimi na etapie projektowania oświetlenia hal i innych obiektów sportowych.

Zobacz także inne artykuły: