Dlaczego taśmą LED na końcu słabo świeci?

Taśmy ledowe co do zasady są nieskomplikowane w montażu, co często stanowi ich atut przemawiający za ich zastosowaniem. Są energooszczędne i mają wiele możliwości dekoracyjnych, jak i funkcjonalnych. Dostępnych jest wiele rodzajów taśm, które mogą mieć różne wykorzystanie, w tym nawet, jako oświetlenie centrale. Podłączenie taśmy led choć nie jest skomplikowane to jednak wykonując ten proces, warto pamiętać o głównych zasadach, aby nie być zaskoczonym. Przede wszystkim taśma led połączona w odcinkach techniką szeregową może słabiej świecić na końcu w stosunku do początku, tuż przy zasilaczu.

Czym spowodowany jest spadek w jasności świecenia diod na końcu paska ledowego?

Każdorazowo taśma led wymaga podłączenia odpowiedniego zasilacza. Diody nie są bowiem zasilane wprost z sieci, energią 230V. Najczęściej jest to odpowiednio 12V lub 24V. Technika szeregowego łączenia taśmy polega na wyprowadzeniu z zasilacza jednego przewodu, który jest wspólny dla kolejnych odcinków taśmy. Są one ze sobą nawzajem łączone, w sekwencji jedna za drugą. To, że taśma led może słabiej świecić na końcu może więc wynikać wprost z połączenia szeregowego. Im dalej diody są od zasilacza, tym większy jest spadek napięcia. A im mniejsze napięcie tym słabiej świecą diody led. Dla przykładu, jeśli na wejściu mamy zasilanie niskim napięciem 12 V to w odległości 5 metrów taśmy od zasilacza to napięcie spada o około -2 V do poziomu 10 V, a na kolejnych 5 metrach o następne -2 V do poziomu 8 V itd.

Jak zapobiec słabnięciu świecenia diod na końcu taśmy led?

Warto zadbać o to, aby w jednym ciągu taśmy led napięcie rozchodziło się równomiernie. Zasadą jest, aby nie łączyć ze sobą dłuższych odcinków niż 5 metrów (12V) do max 10 metrów (przy napięciu 24V). Łączymy ze sobą tylko i wyłącznie tego samego rodzaju i koloru taśmy ledowe o tym samym zapotrzebowaniu energetycznym.

Najlepszym rozwiązaniem przy szeregowej technice łączenia jest podłączenie zasilania co 5 metrów dla taśmy 12V lub max co 10V dla taśmy 24V. Zasilanie umieszczone na środku znacząco niweluje spadki napięcia i zapewnia równą moc świecenia stykających się końców taśmy.

Warto również zadbać o dobrej jakości zasilacz i jego odpowiednią moc względem instalacji świetlnej. Zasilacz powinien mieć pewien zapas mocy, by nie dociążać go nadmiernie na 100%. Zaleca się zapas na poziomie 20%. To zdecydowanie przedłuża jego żywotność i zapewnia bezawaryjne działanie.

Sprawdź również inne produkty i wpisu: