Czy żarówka LED może powodować zwarcie?

Na początek czym jest zwarcie elektryczne?

Zwarcie potocznie nazywane spięciem jest nagłym zmniejszeniem rezystencji obwodu elektrycznego do niskiej wartości.

Do zwarcia elektrycznego dochodzi wskutek połączenia przewodu fazowego z innym przewodem fazowym lub z przewodem neutralnym albo z przewodem ochronny. Przyczyną zwarcia elektrycznego są najczęściej:

- uszkodzenie izolacji obwodu elektrycznego, tzw. przebicia;

- wady sieci elektrycznej – zabrudzone lub zaśniedziałe przewody, częste skoki napięcia, długotrwałe iskrzenie przewodów itp.;

- zniszczenie izolacji wskutek przeciążenia, czyli przegrzania;

- błędy w podłączeniach w obwodzie elektrycznym, np.: zbyt słabe dokręcenie styków.

Zwarcia elektryczne są bardzo niebezpieczne bowiem mogą prowadzić do uszkodzeń przewodów i urządzeń oraz odbiorników, wywołać pożar.

Czy żarówka ledowa może spowodować zdefiniowane powyżej zwarcie elektryczne?

Odpowiadając na to pytanie, należy uświadomić sobie, ze ledy mają odmienną budowę, niż klasyczne żarówki wolframowe. W przypadku led rzadziej mówimy o zjawisku tzw. „przepalenia się”. Tradycyjne żarówki działają na zasadzie silnie rozgrzanego przepływem prądu włókna zrobionego z wolframu (tzw. żarnik). Drut ten znajduje się w szklanej obudowie wypełnionej mieszaniną odpowiednich gazów. Włókno żarnika na skutek eksploatacji staje się coraz cieńsze i w końcu może dojść do przepalenia się żarówki. Może to skutkować zwarciem i zadziałaniem wyłączniki nadprądowego, czy nawet przedlicznikowego.

Aby doszło do przepalenia się żarówki led, a tym samym do ryzyka wywołania zwarcia musiałaby zaistnieć jedna z następujących przesłanek:

- usterki związane z siecią elektryczną – o których pisaliśmy na początku;

- niewłaściwy system odprowadzania ciepła, np.: wadliwe oprawy led, które odpowiedzialne są za odprowadzanie wyemitowanego ciepła. W tym miejscu warto podkreślić, jak ważny jest wybór oświetlenia led wysokiej jakości o odpowiednich komponentach;

- błędy w użytkowaniu – niedopasowanie mocy żarówki do oprawy lampy, niezastosowanie właściwej klasy szczelności IP do warunków otoczenia – np.: duża wilgotność i ryzyko zalania, błędy w podłączeniu itp.

Zobacz także inne produkty i wpisu: