Ile luksów na sali gimnastycznej? Jakie obowiązują w tym zakresie przepisy i normy?

Sale gimnastyczne przeznaczone są do prowadzenia różnego typu zawodów, rozgrywek, treningów i rekreacji, najczęściej na szczeblu szkolnym, lokalnym, regionalnym, krajowym, czasem też międzynarodowym. Oświetlenie – jego rodzaj, parametry i rozmieszczenie – ma duże znaczenie ze względu na komfort użytkowania sali i prowadzenia w niej zajęć, zdrowie i samopoczucie korzystających oraz ich bezpieczeństwo. Sale gimnastyczne zazwyczaj wymagają specjalistycznych sprzętów, które również powinny być zawsze dobrze widoczne i prawidłowo doświetlone. Najczęściej salę dzieli się na określone strefy, np.: boisko, widownia, szatnie, część sędziowska itp. Muszą być one odpowiednio uwzględnione w projekcie oświetlenia sali gimnastycznej. Nierzadko również dla poszczególnych dziedzin sportu wyróżnia się określone przestrzenie główne, stanowiące pole gry oraz te przestrzenie, które go otaczają. Każda z dyscyplin sportowych wymaga często odmiennego natężenia oświetlenia, co również znajdziemy w tabelach zawartych w normach oświetleniowych.

Normy, którymi należy kierować się są następujące:

• PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy, Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.”,

• PN-EN 12193 „Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych.”

Jaką ilość luksów przewidują normy dla oświetlenia sali gimnastycznej?

Według obowiązujących wymogów natężenie oświetlenia na salach gimnastycznych, które mierzone jest w luksach (tzn. ilość lumenów przypadających na 1 metr kwadratowy powierzchni) powinno wynosić minimum:

• 30-50 lx – na widowni podczas gry,

• 100-150 lx – na widowni podczas przerwy w rozgrywce,

• 200-300 lx – na boisku podczas rekreacji lub zwykłego treningu,

• 300-500 lx – podczas profesjonalnego treningu oraz rozgrywek wysokiego szczebla,

• 500-750 lx – podczas profesjonalnych rozgrywek na najwyższym szczeblu.

Dodatkowo zakłada się, że oświetlenie ringu powinno wynosić nawet do 1500 lx podczas potyczek zawodników.

Pozostałe kwestie i parametry dotyczące oświetlenia na salach gimnastycznych

Poza omawiana ilością luksów, czyli natężeniem światła ważne są także:

• Luminancja – czyli ilość odbitego od oświetlanej powierzchni światła odbieranej przez oko;

• Rozproszenie i równomierność światła;

• Minimalizacja efektu oślepiania poprzez odbicie światła od przedmiotów na Sali;

• Barwa światła – zaleca się naturalne zbliżone do dziennego, czyli o wartości około 4000 K;

• Współczynnik oddawania barw – wierny i naturalny sposób prezentacji barw otoczenia w świetle sztucznym;

• Energooszczędność światła – zdecydowanie polecamy technologię led.

Przeczytaj również inne artykuły: