Jak powinno wyglądać oświetlenie przejść dla pieszych?

Oświetlenie przejść dla pieszych jest ściśle regulowane przepisami prawa, wytycznymi i normami. Miejsce to podlega szczególnym zasadom, bowiem od jakości i prawidłowości oświetlenia przejść dla pieszych zależy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów, motocyklistów, kierujących pojazdami samochodowymi.

Główne cele oświetlenia przejść dla pieszych są następujące:

- zapewnienie widoczności pieszego na przejściu, w strefie oczekiwania i dojścia do przejścia;

- zapewnienie kierującemu pojazdem właściwych warunków obserwacji pieszego i sytuacji drogowej;

- zapewnienie pieszemu możliwości swobodnej i efektywnej obserwacji otocznia i zbliżających się pojazdów;

- brak efektu oślepienia któregokolwiek z uczestników ruchu.

Prawidłowe oświetlenie przejścia dla pieszych to jednoczesne niwelowanie liczby wypadków, niebezpiecznych zajść i dbałość o życie oraz zdrowie uczestników ruchu.

Jakie przepisy, wytyczne, normy regulują oświetlenie dla pieszych? Gdzie szukać wskazówek w tym temacie?

Polecamy następujące rozporządzenia, normy i raporty techniczne, w których znajdziemy szczegóły oświetlenia przejść dla pieszych:

• CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg – Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia

• PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg – Część 2: Wymagania eksploatacyjne

• PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg – Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych

• PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg – Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia

• PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej.

• PN-76/E-02032, która zawiera informacje na temat natężenia oświetlenia na przejściach dla pieszych pozbawionych sygnalizacji świetlnej.

Dodatkowo wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych zostały opracowane przez działającą przy Ministerstwie Infrastruktury Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej. Znajdziemy je na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wytyczne-organizacji-bezpiecznego-ruchu-pieszych-wytyczne-prawidlowego-oswietlenia-przejsc-dla-pieszych

Główne założenia tych wytycznych to wpierw odpowiedni projekt i pomiary parametrów otoczenia względem doboru oświetlenia. Należy wziąć pod uwagę m.in.:

- kontrast obiektu – pieszego, czyli stosunek jaskrawości oświetlanego obiektu do jego tla oraz stosunek odcienia i nasycenia barwy na pieszym i jego tle;

- poziom adaptacji oka kierowcy , na co wpływ ma jasność nawierzchni jezdni i otoczenia drogi;

- czas niezbędny do percepcji i rozpoznania sytuacji na drodze.

Jak można podzielić systemy oświetleniowe na przejściu dla pieszych?

Systemy doświetleniowe na przejściach dla pieszych można podzielić na:

• Stałe doświetlenie drogowe. Podłączone do sieci miejskiej, które włączają się po zmierzchu i doświetlają przejścia cały czas.

• Systemowe ALE (active Light Euroasfalt). Są to systemy oświetleniowe, które włączają się po wykryciu pieszego w okolicy lub bezpośrednio na przejściu dla pieszych.

• Inteligentne doświetlenie aktywne. Oświetlenie aktywne zsynchronizowane z aktywnym przejściem dla pieszych, korzystające z zasilania sieci miejskiej, czasem także z zasilania fotowoltaicznego.

Przeczytaj także inne wpisy:

-Jakie powinno być oświetlenie kościoła?

- Jakie lampy do oświetlenia boiska?

- Ile luksów na sali gimnastycznej?

Jaka jest norma oświetlenia na stanowisku produkcyjnym?

- Jak oświetlić chodnik?

- Ile lux przy windzie?