Jak są połączone diody w taśmie LED?

Paski ledowe coraz chętniej są przez nas wykorzystywane w oświetleniu. Warto więc poznać główne zasady ich działania i budowę. Każdy z nas wie, że taśma ledowa to przede wszystkim omawiane diody.

Czym one są? Diody w taśmie led to półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne wykorzystujące zjawisko elektroluminescencji. Diody pod wpływem prądu emitują światło widzialne. Charakteryzują się one specjalnym czipem półprzewodnikowym, zbudowanym z krzemu.

Diody są połączone w taśmie led w sposób szeregowy, co oznacza podłączenie diod w kolejności jedna za drugą, na całej długości podkładu.

Diody ledowe są więc ułożone i połączone szeregowo, tworząc moduły, w których to znajdują się ów poszeregowane diody emitujące światło.

Oczywiście taśma led to nie tylko same diody. Warto wiedzieć więc coś więcej.

Budowa taśmy led i umiejscowienie diod na taśmie

Oprócz omawianych diod moduł na pasku ledowym składa się także z opornika,

który pozwala na stały przepływ prądu w obwodzie.

Moduły z diodami led znajdują się na taśmie elastycznej typu PCB. Taśma składa się z kolei z kilku warstw, których celem jest zapewnienie długiej żywotności diodom led. Składa się z warstw ochronnych, elastycznych laminatów PCB, warstw izolujących oraz z taśmy dwustronnie klejącej – montażowej.

Kolejnym ważnym elementem taśmy ledowej są miedziane ścieżki, do których odpowiednio lutowane są przewody. Miedziane ścieżki zapewniają równomierne rozchodzenie się napięcia po całej taśmie led i doprowadzania go do diod ledowych.

Sprawdź również inne wpisy: