Oświetlenie parku – co ile metrów powinny znajdować się latarnie w parku?

W przypadku parków publicznych oświetlenie odgrywa kluczową rolę. To element, który rzutuje na poczucie bezpieczeństwa i jego rzeczywisty poziom. Jest też niezbędne, aby komfortowo korzystać z uroków parku. Najczęściej w parkach publicznych stosuje się słupy oświetleniowe. Zapewniają one najlepszy dostęp do światła i tym samym zwiększają bezpieczeństwo. Doświetlony park to mniejsze ryzyko wypadków, wandalizmów, niebezpiecznych zdarzeń, kradzieży, napadów itp.

W tym przypadku słup oświetleniowy (latarnia) definiuje się, jako konstrukcja osadzona wprost w gruncie, na której montowana jest oprawa świetlna. Zgodnie z normami wysokość takiej konstrukcji nie może być wyższa niż 14 metrów.

Jakie odległości stosuje się w parku pomiędzy latarniami?

Przede wszystkim odstępy muszą być bardzo regularne, tak aby oświetlenie było równomiernie rozproszone. W parku stosuje się zazwyczaj odległości 4-6 metrów, takie są rekomendowane. Istotna jest również wysokość latarni. Nie powinny one w takiej lokalizacji przekraczać 6 metrów, ani być mniejsze niż 4 metry.

Rekomenduje się także, aby ścieżki spacerowe i rowerowe w parku oświetlone były niższymi słupkami oświetleniowymi, które doskonale wytyczają linie alejek i gwarantują maksimum bezpieczeństwa przy poruszaniu się.

Przeczytaj także inne artykuły blogowe i zobacz produkty: