Jakie negatywne skutki powoduje niewłaściwe oświetlenie?

Dlaczego dobór właściwego oświetlenia jest tak ważny?

Oświetlenie pomieszczeń jest kluczową kwestią zarówno w zakresie pomieszczeń w miejscu pracy, jak i domowych. Oświetlenie ma bezpośredni wpływ na nasze funkcjonowanie, samopoczucie psychiczne i fizyczne, realizację zadań i obowiązków, regenerację organizmu.

W przypadku miejsc pracy kwestie prawidłowego oświetlenia zostały uregulowane normami i nie są to kwestie dobrowolne, a stanowiące obowiązek pracodawcy. Niewłaściwy stan oświetlenia w miejscu pracy mógłby bowiem prowadzić do zagrożeń życia i zdrowia, powodując m.in.:

• szybsze zmęczenie;

• bóle głowy;

• łzawienie i zaczerwienienie powiek i spojówek;

• zmniejszenie zdolności akomodacji soczewki oka;

• zmniejszenie ostrości widzenia, wrażliwości na kontrasty i szybkość spostrzegania;

• pogorszenie samopoczucia;

• zwiększenie ryzyka wypadu, obniżenie wydajności pracy.

Dbając o prawidłowość oświetlenia w pomieszczeniach należy wziąć pod uwagę wszystkie ich rodzaje. A wyróżniamy następujące:

• oświetlenie ogólne, mające na celu zapewnienie wymaganego natężenia w całym pomieszczeniu lub w terenie;

• oświetlenie miejscowe określonego stanowiska pracy w pomieszczeniu lub terenie;

• oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne.

Negatywne skutki złego oświetlenia w przestrzeni domowej

Niewłaściwe oświetlenie to przede wszystkim zaburzenie dobowego rytmu funkcjonowania. Zaburzony cykl funkcjonowania to z kolei daleko idące skutki w zakresie snu, produkcji i przyswajania składników odżywczych, gospodarki hormonalnej, zdrowia psychicznego itp.

Niedobór światła wprost przekłada się na senność, apatyczność, bierność w działaniu. Spada produkcja takich hormonów jak serotonina czy kortyzol, odpowiedzialnych za dobre samopoczucie.

Negatywne skutki długofalowego złego oświetlenia możemy uszeregować następująco:

• wzmagające się uczucie senności i osłabienia;

• problemy ze skupieniem się i wzrostem apetytu;

• obniżenie jakości snu, rozregulowanie snu i niewysypianie się;

• kiepski nastrój;

• mniejsza wydajność w pracy czy nauce, spadek produktywności i kreatywności;

• bóle głowy, szybsza męczliwość wzroku, łzawienie oczu, zaczerwienienie powiek i spojówek, mniejsze zdolności akomodacyjne soczewki oka;

• pogorszenie ostrości widzenia i nadwrażliwość oka.

Duży problem stanowi występowanie efektu olśnienia, jaskrawość światła, migotanie światła, nierównomierne jego rozmieszczenie. Dla przykładu efekt olśnienia przekłada się na dyskomfort widzenia, brak możliwości zobaczenia szczegółów, spada zdolność prawidłowego postrzegania. Do olśnienia bezpośrednio dochodzi na skutek świecącej powierzchni, która znajduje się w zasięgu naszego wzroku, chodzi tutaj przede wszystkim o źle dobrane oprawy oświetleniowe.

Występuje również olśnienie odbiciowe, do którego dochodzi w wyniku odbijania się światła od różnych płaszczyzn znajdujących się w pomieszczeniu jak np.: ściany, monitor komputerowy

Pamiętajmy także, że starego typu oświetlenie to emisja szkodliwego promieniowania UV. Jego skutki są również bardzo negatywne dla wzroku: męczliwość wzroku, ból oczu, suchość spojówek. Rekomendujemy w tym zakresie użycie technologii led, która jest bezpieczna, nie emituje UV ani innych szkodliwych substancji i związków.

Zobacz również inne artykuły blogowe: