Ile luksów w pomieszczeniu socjalnym? Jakie są wymogi w tym zakresie?

Na początek warto odpowiedzieć sobie na pytanie: czym są luksy, jeśli chodzi o kwestie oświetlenia?

Luksy to jednostka, która mierzy natężenie oświetlenia danego obszaru – ilość lumenów padających na 1m2. Luksy mówią więc, jak intensywnie oświetlona jest dana powierzchnia, a dokładnie jej 1 m2 powierzchni. Dzięki temu wiemy jak dobrze jest oświetlony dany obszar.

Jeśli chodzi o pomieszczenia socjalne to w zakresie ilości luksów obowiązuje nas norma PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy". To właśnie ona wskazuje na liczbę wymaganych luksów, w przypadku różnego typu pomieszczeń i miejsc pracy.

W dzisiejszych czasach kładzie się szczególny nacisk na dobre warunki pracy, dlatego wszelkie pomieszczenia socjalne o różnym charakterze powinny być właściwie doświetlone, prezentować odpowiednie warunki techniczne.

Co rozumiemy przez pomieszczenia socjalne?

Pomieszczenie socjalne, czy też pomieszczenie higieniczno-sanitarne zostało zdefiniowane przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Są to takie pomieszczenia jak:

• szatnie odzieży roboczej i ochronnej, a także te do przechowywania odzieży własnej pracowników,

• umywalnie i pomieszczenia z natryskami,

• ustępy (toalety),

• pomieszczenia do spożywania posiłków (stołówki);

• pomieszczenia do wypoczynku,

• pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

• pomieszczenia do ogrzewania pracowników.

Przykładowa ilość luksów dla pomieszczeń o socjalnym charakterze – według wspomnianej normy - kształtuje się następująco:

Lp. Rodzaj wnętrza, zadania lub czynności Wymagane natężenie

1 Strefy komunikacji, korytarze 100 lx

2 Schody (w tym ruchome) 150 lx

3 Stołówki, spiżarnie 200 lx

4 Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety 200 lx

5 Pokoje opieki medycznej 500 lx

6 Salki konferencyjne 500 lx

Zobacz również inne produkty oraz wpisy: