Ile lumenów na m2 magazynu? Jakimi przepisami i wymogami się kierować?

Ile lumenów na m2 magazynu? Jakimi przepisami i wymogami się kierować?

Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w miejscu pracy jest priorytetem dla komfortu funkcjonowania pracowników, ale także wymogiem narzuconym przepisami prawa. Mowa tu o normie europejskiej EN 12464-1, która została również zaakceptowana do polskich warunków prawnych. To właśnie w tej normie znajdziemy szczegółowe wytyczne dla oświetlenia np.: magazynów. W pomieszczeniach roboczych, typu magazyn, co do zasady stosuje się światło o znacznej mocy.

W zakresie prawidłowego oświetlenia powierzchni magazynowej zdecydowanie lepiej jest posługiwać się miarą luxów (lx) niż lumenów. To bowiem luksy opisują nam jaka liczba lumenów, czyli jasność strumienia świetlnego, przypada na 1 metr 2 powierzchni. Luksy są miarą tego, jak lumeny rozkładają się na danym obszarze. Dlatego też są najważniejszym parametrem branym pod uwagę przy określaniu prawidłowości oświetlenia magazynów.

Jakie są zalecenia w zakresie oświetlenia dla magazynowych powierzchni?

Zgodnie ze wskazanymi normy oświetleniowej w magazynach niskiego składowania natężenie powinno wynosić od 100 do 200 luksów. Z kolei w strefach wysokiego składowania wymagane jest optymalne natężenie oświetlenia na poziomie 200-300 luksów. Przy czym w strefach pakowania i wysyłek rekomendowane jest raczej wyższe natężenie – minimum 300 luksów. Niższe wartości mogłyby utrudnić efektywne czytanie etykiet. Warto pamiętać, że ilość luksów na stanowiskach pracy zależy przede wszystkim od precyzyjności wykonywanych tam działań.

Na co dodatkowo zwrócić uwagę w zakresie oświetlenia magazynów?

W normie zwrócono również uwagę na konieczną ochronę przed tzw. olśnieniem. Należy odpowiednio ochraniać źródło światła, unikać odbijających, błyszczących powierzchni. Norma przestrzega przed efektem stroboskopowym i migotaniem. Warto więc każdorazowo zainwestować w oświetlenie led wysokiej jakości.

Zobacz również inne artykuły oraz produkty: