Ile luksów w szatni? Jakie są zalecane wartości?

Ile luksów w szatni? Jakie są zalecane wartości?

Miarą oświetlenia jest jednostka zwana lumenem (lm). Informuje nas, ile światła emituje dane źródło. Nie jest to jednak jeszcze w pełni wystarczająca wartość do stwierdzenia, czy dane pomieszczenie np.: szatnia w zakładzie pracy są właściwie doświetlone. Taką informację daje nam dopiero lux (lx), czyli jednostka miary opisująca ilość lumenów padających na 1m2 powierzchni. Jest to więc miara natężenia światła w danym obszarze. Lux uwzględnia obszar, na którym rozprzestrzeniają się lumeny.

Dla niektórych typów pomieszczeń związanych z wykonywaniem pracy, w przepisach prawa, wartości optymalne luksów zostały wprost określone, jako konieczne do uzyskania

Dowiemy się tego z normy europejskiej, zaakceptowanej również dla potrzeb polskich: PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy". Jej celem jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego środowiska pracy, m.in. poprzez właściwe światło w odniesieniu do wnętrza, jego wyposażenia, mebli oraz wykonywanych czynności. Celem jest bezpieczeństwo pracowników i komfort oraz wydajność pracy.

Jak kształtuje się więc wielkość luksów w szatniach w zakładach pracy czy w innych obiektach użyteczności publicznej?

W przypadku szatni norma oświetleniowa przewidziała wartość 200 luksów, podobnie jak dla umywalni, łaźni czy toalet.

Luksy, jak je zmierzyć?

Przyrządy, które służą do pomiaru natężenia oświetlenia nazywamy luksomierzami lub fotometrami. To właśnie one precyzyjnie określają ilość natężenia światła w danym miejscu, w pomieszczeniu, na dowolnej powierzchni lub w dowolnej przestrzeni, np.: w omawianej szatni w zakładzie pracy.

Sprawdź również inne produkty oraz wpisy: